MDDC 032

Tillbehör

  • Dammfritt!
  • Idealiskt för att undvika damm under borrning
  • Dammet sugs omedelbart upp av dammsugaren
  • Fäster automatiskt till ytan tack vare dammsugarens sugkraft.

Artikelnummer

900 168 309

EAN

7319599024612